top of page

Kurucu Şefler

ÇA-AÇD.jpg

MÜZED Muammer Sun Korosu, çalışmalarına 26 Ekim 2010 tarihinde Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer yönetiminde başlamıştır.

Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer, 1999 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde birçok proje gerçekleştirmiş, çocuk-gençlik-yetişkin koroları kurmuş, çalıştay ve kurslar düzenlemiş, eğitimciler yetiştirmiş, çok sayıda konser vermiş, kitaplar yazmış ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 2008-2009 Akademik Yılı “Sanatta Teşvik Ödülü”ne layık görülmüşlerdir.

İki eğitimci Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki görevlerini sürdürmekte, kurum içi ve kurum dışında da projelerine devam etmektedirler.

Müzik eğitimine 6 yaşında Muzaffer Arkan ile çocuk korosunda başlayan Aytepe, 1997 yılında keman eğitimi aldığı Ankara Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ve Hacettepe “Yarı Zamanlı Koro” bölümünü bitirmiş, 2003 yılında, İstemihan Taviloğlu ve Turgay Erdener kompozisyon sınıflarında eğitim aldığı Hacettepe Üniversitesi ADK “Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü” lisans programından, 2009 yılında da Rengim Gökmen sınıfında eğitim aldığı “Orkestra ve Koro Şefliği” yüksek lisans programından mezun olmuştur.

 

Aytepe, tüm eğitim süreci boyunca, Muzaffer Arkan, Sevim-Saadettin Ünal, Süreyya Çağlar, İbrahim Yazıcı, Elena Puşkova, Yiğit Aydın, Elnara Kerimova ve Ahter Destan’ın yönettiği korolarda yer almış, 1999 yılında Ankapella Korosu’nda Ahter Destan ile koro şefliği çalışmalarına başlamıştır. 2004 yılından beri aralıksız katıldığı çalıştaylarda, H.J. Lustig, F.M.Bressan, V.Nees, J.Rathbone, E.Carrasco, A.Farkas, P.Broadbent, P.Erdei, V.Hempfling, C. Pavese, L.Donati, N.Corti, B. Astulez ve R.Rasmussen gibi uluslararası üne sahip ustalarla koro şefliği yanında, orkestra şefliği ve koro besteciliği de çalışmıştır.

 

Aytepe, 2004-2007 yılları arasında SCA bünyesinde kurulan Koro Modern’i yönetmiş, 2011-13 döneminde, G.Ü. Müzik Eğitimi ABD bünyesinde koro dersleri vermiş, 2012 yılında 3. sınıf korosu ile Macaristan’da düzenlenen “Cantemus 9. Uluslararası Koro Yarışması”nda ülkemize ikincilik ödülü kazandırmıştır. Korolarıyla pek çok ulusal ve uluslararası festivalde yer almıştır. Yüksek lisans süreci ve sonrasında orkestra şefliği ile de ilgilenmiş, kurslara katılmış, 2013-14 döneminde Başkent Oda Orkestrası‘nı yönetmiştir.

ÇA.jpg
Çiğdem Aytepe
Kurucu Koro Şefi
2010-2014

2005 yılından beri HÜADK, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim görevlisidir. Kurumda; Solfej, Opera Bölümü Korosu, Müzik Bölümü Korosu, Koro Şefliği ve Koro Müziği Edebiyatı dersleri vermektedir.

 

Kurum bünyesinde, meslektaşı Atilla Çağdaş Değer ile “ulusal düzeyde uygulanabilecek birçok projenin ekseni ve modeli” olmak üzere ‘Hacettepe Çocuk Korosu’ ve ‘Hacettepe Gençlik Korosu’nu kurmuş, bu yapılarda çocuk ve gençlerin eğitiminin yanı sıra genç koro eğitimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Yine meslektaşı Değer ile kurum bünyesinde çok sayıda müzik ve koro eğitimi projesi (çalıştay-seminer-kurs) tasarlayıp gerçekleştirmiş ve çocuklara yönelik iki kitap hazırlamışlardır. Pek çok okul ve kurum ile işbirlikli olarak koro şefliği ve eğitimciliği alanında hizmetiçi çalıştay, seminer, kurs vermiş, değerlendirme kurullarında üye olmuşlar; Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 2008-2009 Akademik Yılı “Sanatta Teşvik Ödülü”ne layık görülmüşlerdir.

 

Çiğdem Aytepe, halen Hacettepe Konservatuvarı Lisans Korosu, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu, Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu ve Saygun Filarmoni Korosu’nu yöneterek genç kuşakları yetiştirmekte; ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı davetler ve farklı projeler yoluyla koro müziğine hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Kendini bildiğinden beri müzik öğrenimi görmek ve öğretmen olmak istedi. Düşlerini gerçekleştirmesi pek kolay olmadı. Müzik dışında farklı işlerde çalıştı ve yaptığı her işi sevdi. Zamanı geldiğinde istifa etmenin hayatın sonu olmadığını genç yaşta deneyimledi. Bilkent Üniversitesi MSSF Koro Sanat Dalı öğrenimini tam burslu olarak tamamlaması yaşamının akışını değiştirdi. Bu toprağa ve insanına kendini hep borçlu hissederek yararlandığı olanakları paylaşmaya özen gösterdi. 22 yılı aşkın koro eğitimciliğinde, sadece sonucun değil tüm sürecin olabildiğince keyifli, verimli, samimi, sevgi-saygı dolu geçmesi için emek verdi, vermeye devam etmekte.

 

İyi yaptığına inandığı işlerden biri yoğurt ve kefir mayalamak. En sevdiği kavram ise imece. Koro müziği alanında imece ruhunu canlandıracak projeler tasarlamaya devam ediyor. Genç Koro Şefleri Akademisi, müziğimizin büyük ustalarından Muammer Sun’un deyimiyle “kendi gibi delileri peşine takarak” gerçekleştirdiği projelerden biri. Bir diğeri KoroTürkiye.

 

Ustalarına ve varoluşunda emeği geçen herkese minnet duyuyor. Unvanlardan çok insanların neyi, nasıl, ne niyetle yaptıklarına odaklanıyor. Birlikte şarkı söylemeyi ve öğretirken öğrenmeyi, yani eğitişimi çok seviyor. Herkesin beraber şarkı söyleyebileceğine ve gülümsemenin gücüne inanıyor. GDO’suz yerel tohumlarla büyüyecek, yenilenebilir enerjili “Koro Köyü”nü kafasında tasarlamaya devam ediyor ve ekliyor:

 

“Savaşların olmadığı bir dünyanın cennet,

İyilik yapıp iyilik bulan çocukların kardeş,

Sevginin her şey olduğu,

Doğayı sevenin yaşamı sevdiği,

En güzel çiçeklerin derilip annelere verildiği,

Gökten düşen üç elmayı paylaşan,

Yerli malı kullanan,

Pırıl pırıl mavi göğünde, aydın yüzlü çocukların

Güneşi uyandıran gençliğin

Birbirlerine sevgiyle sarıldıklarında,

Uykuların daha bir ballandığı,

Düşler denizine doğru bin yelken açılan” bir dünyam var. Önüm, arkam, sağım, solum koro. İçimdeki çocuğu dinleyerek büyüyorum. İşimi sevmiyorum, sevdiğim şeyleri “iş” ediniyorum.

ACDRenkli.jpg
Atilla Çağdaş Değer
Kurucu Koro Şefi
2010-
bottom of page